Bánh Xả và Dầu Xả Nattime có gì khác nhau?

Bánh Xả giúp tiết kiệm 80% nước (từ khâu sản xuất đến khi sử dụng) và không sử dụng bao bì nhựa. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi đi du lịch.

Dầu Xả Nattime có kết cấu sản phẩm lỏng hơn, dễ thao tác hơn nếu bạn có mái tóc dài và dày. Ngoài ra, có thể refill khi sử dụng hết, để giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường.