Bánh Xả và Dầu Xả Nattime có gì khác nhau?

Bánh Xả Nattime giúp tiết kiệm đến 80% nước (từ khâu sản xuất đến khi sử dụng) và không sử dụng bao bì nhựa. Kích thước nhỏ gọn , dễ dàng mang theo khi đi du lịch.

Dầu Xả Nattime có kết cấu sản phẩm lỏng hơn, dễ sử dụng hơn đối với người có mái tóc dài và dày. Có thể refill khi dùng hết, giúp giảm thải lượng bao bì nhựa ra môi trường.