Dầu Gội Nattime có thể dùng để tắm không?

Dầu Gội Nattime có độ pH5 chuẩn và thành phần có nguồn gốc thiên nhiên vô cùng lành tính. Vì thế bạn yên tâm khi sử dụng để gội lẫn tắm nhé.