Tại sao Bánh Gội Nattime không có size to?

Mỗi lần gội chỉ cần dùng khoảng 1G Bánh Gội, vì thế mỗi bánh đã tương đương với 30-40 lần sử dụng. Hơn nữa, Bánh Gội lớn hơn, khi dụng sẽ tiêu hao nhiều hơn do tiếp xúc nhiều với nước làm bánh bị mềm.