Thời gian sử dụng Bánh Gội Nattime bao lâu?

Tuỳ vào độ dài và dày của tóc, Bánh Gội Nattime sử dụng đến 40 lần gội.