Thời Gian Sử Dụng Bao Lâu?

1 Bánh Gội Save Water Nattime có thể sử dụng đến 40 lần, tuỳ vào độ dài tóc.