Tối Giản Trong Skincare

Chủ nghĩa tối giản hay phong cách tối giản (Minimalism) là một phong trào nghệ thuật nổi tiếng của thành phố New York vào đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Đúng như tên gọi, chủ nghĩa này chú trọng vào việc tinh giản đường nét thiết kế, trang trí và tạo hình. Tuy […]

Tối Giản Trong Skincare Read More »