Protein lúa mạch thủy phân (hydrolyzed wheat protein)

Từ một vài năm nay, Protein lúa mạch thủy phân (HWP) thường xuất hiện rất nhiều trong bảng thành phần mỹ phẩm. Trong danh sách thành phần của các sản phẩm chăm sóc tóc hoặc da, loại Protein này được xem là một hoạt chất, một chất hữu cơ. Tuy nhiên, một thành phần được […]

Protein lúa mạch thủy phân (hydrolyzed wheat protein) Read More »