PREBIOTIC, PROBIOTIC & POSTBIOTIC

Bạn có thể đã nghe nói về probiotic (men vi sinh), tuy nhiên, bên cạnh đó còn có prebiotic và postbiotic. Chúng hỗ trợ cho sự phát triển khoẻ mạnh của các vi khuẩn. Vi khuẩn, dù là lợi khuẩn hay hại khuẩn, đều cần thức ăn và môi trường sống phù hợp để duy […]

PREBIOTIC, PROBIOTIC & POSTBIOTIC Read More »